Noutăţi

Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar | 07.06.2011

În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar", contract POSDRU/1/1.1/S/8. Aceste cursuri de formare fac parte din Activitatea "Desfăşurarea cursurilor de formare adresate celor 262 de inspectori şi directori, asistenţi ai viitoarelor birouri de asistenţă judeţene şi ai Biroului Central recrutaţi din 42 de judeţe din ţară".

Derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar" are ca obiectiv principal "îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scara naţională".

Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane - POS DRU. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează acest proiect în prezent în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, The Red Point şi Agenţia OSC, având ca dată de finalizare 31 octombrie 2011.

În cadrul cursurilor de formare din săptămâna 14-19 februarie 2011, participanţii eligibili au avut prilejul de a dobândi cunoştinţe din domenii precum managementul educaţional, parteneriatul şcoală - comunitate, aplicaţii IT utilizate în managementul şcolar, contabilitate şcolară etc. şi de a-şi forma abilităţi pentru eficientizarea gestionării transformărilor determinate în cadrul şcolar de descentralizarea învăţământului preuniversitar.

Cursurile de formare desfăşurate în prima săptămână fac parte dintr-o amplă etapă de formare care se desfăşoară în perioada 7 februarie - 31 martie 2011 sub îndrumarea coordonatorilor de centru din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Etapa de formare a directorilor de şcoli şi a inspectorilor şcolari în vederea implementării strategiei de descentralizare cuprinde cursuri de formare pentru două serii din acest grup ţintă eligibil, derulate simultan în fiecare dintre cele 5 centre ale programului de formare: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Constanţa.

Fiecare dintre cele 5 centre de formare cuprinde mai multe judeţe din zona geografică respectivă. Centrul din Bucureşti are arondate judeţele Ilfov, Teleorman, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Vâlcea, Giurgiu şi include şi Municipiul Bucureşti. Centrul din Iaşi cuprinde judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Galaţi, cel din Cluj - Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Sălaj, Mureş, Alba, Sibiu, Covasna, Hunedoara şi Cluj. Judeţele Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Dolj, Caraş Severin, Mehedinţi, Gorj sunt incluse în Centrul Timişoara, iar Constanţa, Călăraşi, Tulcea, Buzău, Ialomiţa, Brăila în Centrul din Constanţa.

Beneficiarii acestor cursuri de formare sunt directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari, factori cu putere de decizie în contextul descentralizării învătământului preuniversitar. În întreaga etapă de formare vor participa peste 262 de cursanţi, dintre care 126 de inspectori din cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, 126 de directori de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi 10 inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Principalele module care vor fi studiate şi aprofundate în cadrul acestor cursuri de formare sunt Managementul organizaţiei şcolare în contextul descentralizării sistemului educaţional - 16 ore, Proiecte pentru dezvoltarea comunitară - 16 ore, Managementul resurselor financiare în organizaţia şcolară - 16 ore, Contabilitate pentru directori de şcoală şi inspectori şcolari - 16 ore, Aplicaţii IT în managementul şcolar - 32 ore, Elemente de economie socială - 12 ore şi Antreprenoriat - 12 ore. Evaluarea cursanţilor se va realiza de-a lungul a 8 ore, iar în funcţie de rezultate cursanţii vor primi un număr de 25 de credite transferabile. Cursurile pentru fiecare serie vor dura 3 săptămâni şi vor cuprinde 136 de ore de formare şi 8 ore de evaluare - în total 144 de ore în sistem faţă în faţă şi online.

După încheierea cursurilor de formare, vor fi selectate din grupul ţintă din fiecare judeţ câte două-trei persoane care vor deveni asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Asistenţii suport selectaţi formaţi vor fi persoane resursă la nivelul comunităţii lor, capabile să gestioneze schimbările antrenate de descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar. Ei vor avea responsabilitatea de a acorda consultanţă în ceea ce priveşte descentralizarea în cadrul birourilor de asistenţă care vor înfiinţate la finalul proiectului la nivel central şi judeţean.

Pentru grupul 3 de beneficiari, această etapă de formare reprezintă un important pas în acumularea de informaţii din domeniul managementului educaţional şi în identificarea de oportunităţi şi iniţiative în sprijinul şcolilor pe care le conduc. Cursurile de formare aduc o altă abordare a managementului organizaţiei şcolare din perspectiva descentralizării şi abilitează cursanţii în subdomenii ale managementului educaţional, abordând teme extrem de actuale cu aplicabilitate atât în managementul unei unităţi de învăţământ, cât şi în managementul clasei, al relaţiilor interpersonale, al proiectelor şi programelor educaţionale.

"Aceste cursuri reprezintă o reală oportunitate de instruire şi formare într-un mediu educaţional nou, cum este cel al descentralizării, prin studiul interactiv al unor module extrem de utile pentru un director de şcoală. Dezbaterea unor teme ca managementul şcolar actual, relaţia Şcoală - Comunitate, managementul finanţelor în cadrul unei unităţi de învăţământ în acest context economic, schimbul de opinii şi de informaţii şi prezentarea bunelor practici cred că vor fi cele mai mari câştiguri dobândite în urma acestor cursuri"", a afirmat unul dintre directorii de şcoală prezenţi săptămâna trecută la cursurile de formare de asistenţi suport.

Pentru seria I, cursurile de formare şi instruire în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar vor continua în săptămânile 7-12 martie şi 21-26 martie, iar pentru seria a II-a - în perioada 14-19 martie şi 26-31 martie 2011.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]