Noutăţi

Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar| 08.06.2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar"". Partenerii Ministerului Educaţiei din cadrul acestui proiect sunt: Academia de Studii Economice din Bucureşti , The Red Point şi Agenţia OSC.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională inţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane-POS DRU.

Proiectul "Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar" derulat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv principal "îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scara naţională".

Continuând activitatea pe partea de formare de asistenţi suport pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice i-a implicat direct în acest proces pe consilierii locali cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Pentru acest grup de beneficiari, proiectul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport reprezintă o altă abordare a procesului de dezvoltare a unei comunităţi. Astfel, cursanţii consilieri locali sunt ajutaţi să identifice nevoile comunităţii din care provin şi să acţioneze, ca reprezentanţi aleşi ai acesteia, pentru dezvoltarea şcolii şi implicit a comunităţii locale.

Totodată, cursanţii sunt abilitaţi în domeniul managementului unei unităţi de învăţământ în contextul comunităţii locale în domenii precum: managementul resurselor, managementul organizaţiei şcolare, managmentului strategic, parteneriatului dintre şcoală şi comunitate.

În plan personal, cunoştinţele şi abilităţile primite şi formate în cadrul cursurilor îi va ajuta pe consilieri să promoveze iniţiative corecte în cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezintă. Astfel, ei devin persoane resursă la nivel local.

Ca şi tematică abordata in cadrul cursurilor de formare a consilierilor locali, aceştia au urmat un modul de formare din care fac parte următoarele discipline: Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, Management strategic, Managementul organizaţiei şcolare, Şcoala şi comunitatea.

Cursanţii au afirmat că aceste activităţi le sunt utile în plan local pentru: a implementa mai bine descentralizarea, pentru demararea unor activităţi de parteneriat la nivel comunitar; alocarea eficientă a resurselor comunitare la nivel local; în informarea comunităţii cu privire la nevoile şcolii; identificarea unor alternative de susţinere financiară a organizaţiei şcolare şi de alocare eficientă a acestora la nivel comunitar; în stabilirea unor strategii locale de dezvoltare adecvată a procesului educaţional.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]