Activităţile proiectului

1. Pregătire implementare proiect

Constituirea, organizarea și determinarea modului de lucru al echipei de management și de implementare (stabilirea echipei, graficului de responsabilități, calendarului raportărilor interne şi externe, graficului activităților etc).

2. Managementul proiectului

Organizarea la nivel de infrastructura si logistica a unei bune functionari a proiectului prin ședințe și întâlniri de lucru, monitorizare cursuri de formare, coordonare activitati parteneri, implementare proceduri de raportare, elaborare cereri de rambursare, realizare previziuni etc.

3. Achiziții de echipamente, bunuri și servicii

Achizitiile efectuate in proiect conform Planului Anual de Achizitii al Proiectului pentru obtinerea de echipamente, consumabile, servicii de cazare, masa pentru cursurile de formare, servicii de tiparire si multiplicare pentru publicatii etc.

4. Pregătire cursuri de formare

Recrutarea cursanților din grupul tinta nr. 1, obținerea aprobarilor necesare la nivelul instituției, utilizarea unor modalități multiple de comunicare cu grupul tinta, solicitare și confirmare a participarii, trimiterea documentelor participantilor, înregistrarea coordonatelor cursanților într-o bază de date în format Excel.

5. Formarea a 420 de consilieri locali in 5 centre din România, respectiv București, Iași, Timișoara, Cluj și Constanța.

Modulele de formare in domeniul descentralizarii in scoala si destinate consilierilor locali sunt urmatoarele :


STRUCTURA CURSURILOR DE FORMARE


Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ: 26 ore

Managemant strategic: 11 ore

Managementul Organizaţiei Şcolare: 16 ore

Şcoala şi comunitatea: 16 ore


Pentru acest grup ținta, proiectul aduce următoarele beneficii:

- o altă abordare a procesului de dezvoltare a unei comunităţi;

- abilitează cursanţii în domeniul managementului unei unităţi de învăţământ;

- îi ajută pe cursanţi, consilieri locali, să identifice nevoile comunităţii din care provin și să acţioneze, ca reprezentanţi aleşi ai acesteia, pentru dezvoltarea şcolii şi implicit a comunităţii locale;

- în plan personal, cunoştinţele şi abilităţile primite şi formate în cadrul cursurilor îi vor ajuta să promoveze iniţiative corecte în cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezintă;

- consilierii locali formaţi devin persoane resursă la nivel local.

6. Pregătire contribuţie partener IT

Identificarea cerinţelor funcţionale şi tehnice pe care sistemul informatic trebuie să le îndeplinească.

7. Dezvoltare site descentralizare împreună cu platforma software de colaborare între asistenţi şi publicul ţintă

Site-ul dezvoltat în cadrul acestei activităţi va fi suportul tehnic pentru comunicarea despre procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Utilizatorii vor putea accesa acest sistem informatic pentru a obţine informaţii cu privire la legislaţie, ştiri relevante în cadrului procesului de descentralizare, probleme întâmpinate frecvent.

8. Dezvoltare software management bibliotecă virtuală

Modulul bibliotecă virtuală va fi inclus în sistemul informatic pus la dispoziţia utilizatorilor implicaţi în procesul de descentralizare în învăţământul preuniversitar. Funcţionalităţile pe care acest modul trebuie să le ofere utilizatorilor sunt: stocarea documentelor, organizarea lor în structuri de directoare, căutarea de text în conţinutul fişierelor existente în bibliotecă, accesarea documentelor în funcţie de drepturile asociate utilizatorilor.

9. Pregătire cursuri de formare

Recrutarea cursanților din grupul tinta nr. 2, obținerea aprobarilor necesare la nivelul instituției, utilizarea unor modalități multiple de comunicare cu grupul tinta, solicitare și confirmare a participarii, trimiterea documentelor participantilor, înregistrarea coordonatelor cursanților într-o bază de date în format Excel.

10. Desfășurarea cursurilor de formare adresate celor 1000 de membri ai Consiliilor de Administratie din scoli care vor fi recrutati din 42 de judete din tara

STRUCTURA CURSURILOR DE FORMARE


Managementul organizaţiei şcolare – 16 ore;

Marketing, decizie şi previziune în educaţie – 16 ore;

Managementului conflictului – 11 ore;

Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale – 26 ore;

Managementul calităţii – 16 ore.

11. Pregatirea cursurilor de formare adresate celor 262 de: inspectori, asistenți ai viitoarelor birouri de asistență județene și ai Biroului Central recrutați din 42 de județe din țară

Recrutarea cursanților din grupul tinta nr. 3, obținerea aprobarilor necesare la nivelul instituției, utilizarea unor modalități multiple de comunicare cu grupul tinta, solicitare și confirmare a participarii, trimiterea documentelor participantilor, înregistrarea coordonatelor cursanților într-o bază de date în format Excel.

12. Desfășurarea cursurilor de formare adresate celor 262 de: inspectori, asistenți ai viitoarelor birouri de asistență județene și ai Biroului Central recrutați din 42 de județe din țară

Asistentii de la help desk vor avea roluri active pe site, vor comunica intre ei, cu scolile si cu presa locala dupa un plan preconfigurat, vor avea sesiuni de informare in scoli si planuri personale de diseminare a informatiilor din proiect in functie de nevoile scolii din localitatea lor, vor fi persoane resursa folosind ghiduri, metodologii, site, legatura cu MECTS etc.

13. Realizare CD de prezentare site edudescentralizare.ro

Prezentarea resurselor documentare si a modalitatii de operationalizare si functionare a site-ului dezvoltat in proiect.

14. Realizare design pachet identitate

Realizarea elementelor care definesc imaginea proiectului (logo, bannere,o mapă de prezentare a proiectului în care se vor regăsii materiale inscripționate cu elemente specifice imaginii proiectului). Scopul acestor obiecte este de a promova proiectul si obiectivele acestuia.

15. Infiintarea birourilor de asistență județene și central

Dotarea si echiparea unor spatii specifice la nivel judetean cu mijloace fixe si mobile de comunicare, cu aparatura informatica si spatii de depozitare a bibliografiei descentralizarii.

16. Dezvoltare software management proces raportare

Dezvoltare componentă de management proces raportare

17. Training cu personalul birourilor de asistenţă pentru utilizarea aplicatiilor informatice

Formarea utilizatorilor noului instrument de lucru informatic, simularea de situatii si cazuri de comunicare, raportare si monitorizare pentru solutionarea acestora si asigurarea transparentei in comunicare si a unei consultante corespunzatoare tuturor actorilor interesati.

18. Implementarea sistemului informatic

În cadrul proiectului este promovată inovaţia şi TIC în multiple activităţi:

- platforma online;
- activităţile de formare prin implicarea TIC în activităţi specifice;
- comunicarea cu participanţii on-line;
- baza de date centralizatoare a coordonatelor participanților;
- instrumentul software pentru managementul procesului de raportare pentru realizarea de raportări şi monitorizări la nivelul birourilor de asistenţă privind rezultatele implementării descentralizării la nivel local şi judeţean pe baza unor scheme prefigurate
- instrumente software necesare activitatii de consultanța on line

19. Realizarea de raportări şi monitorizări la nivelul birourilor de asistenţă privind rezultatele implementării descentralizării la nivel local şi judeţean pe baza unor scheme prefigurate. Realizarea instrumentului software pentru managementul procesului de raportare

Realizarea experimentala a unor raportari de la nivel local la nivel central si verificarea relevantei cantitative si calitative a acestora pentru gasirea de solutii in luarea unor decizii corecte.

20. Realizarea instrumentelor software necesare activitatății de consultanță on line

Asigurarea consultantei on line cu cei interesati in domeniile descentralizarii in educatie.

21. Realizarea conținutului kitului de prezentare, tehnoredactarea și tiparul kiturilor de prezentare, distribuția kiturilor cu materiale despre proiect

Promovarea noilor structuri infiintate in proiect si a comunicarii de tip HELP DESK prin distributia unor kituri de prezentare cat mai multor grupuri tinta de interes la nivel national.

22. Promovarea înființării birourilor de asistență prin apariții pe diverse canale media, prin intervenții în conferințe și seminarii de management modern în educație, prin apariții în reviste de specialitate(anuare)

Promovarea proiectului prin intermediul unui set de instrumente diverse de comunicare: canale media (portalurile nationale www.edumanager.ro, www.administratie.ro si www.machiavelli.ro); Conferinta Nationala pentru Management Modern in Educatie; Conferinta Nationala de Management Modern in Administratie; Gala Premiilor de Excelenta in Administratie; anuare dedicate factorilor de decizie din domeniul descentralizarii.

23. Realizarea de ghiduri și metodologii de proceduri, distribuția lor în școli și asigurarea de consultanță conform legii prin intermediul acestor proceduri

Aceste materiale vor reprezenta bibliografia descentralizării destinată asistenţilor de la birourile de asistenţă, dar şi unităţilor de învăţământ şi publicului interesat şi vor fi realizate pe domenii de interes în reforma descentralizării:

 • Financiar-contabil
 • Personal – salarizare
 • Resurse umane
 • Administrativ
 • Juridic
 • Ghiduri destinate unor anumite categorii de public interesat (Consiliul de Administraţie, Consiliul elevilor)

24. Comunicarea cu actorii interesați de schimbările preconizate la diferite niveluri și in diverse domenii prin implementarea graduală a procesului de descentralizare în învățământul preuniversitar

Actiuni de comunicare cu toti factorii implicati in procesul de descentralizare a invatamantului preuniversitar: realizarea bazei de date cu toți asistenții care vor face parte din programul de comunicare internă, realizarea unui ghid de comunicare al Asistentului suport, pe suport electronic; antrenarea unui comunicator principal, la biroul central; antrenarea în comunicare a comunicatorilor județeni (câte o persoană pe fiecare birou de asistență); comunicare generală despre proiect cu toate grupurile din matricile de comunicare prevăzute în proiect; asistența în comunicare pentru Asistenții/comunicatori ai biroului de asistență pe durata derulării programului.

25. Realizarea unui raport naţional final, sub coordonarea Biroului Central, ca produs de sinteză al relevanței pregătirii resurselor umane pentru oferirea de consultanță prin sistemul birourilor de asistentață

Raportarea este un exercitiu de validitate si viabilitate a noului sistem tip HELP DESK si va fi continuata, ajustata si replicata in sustenabilitatea proiectului.


In perioada 7-19 mai 2014 au loc înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2014

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2014

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2014

7.05.2014
Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2012

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]