Noutăţi

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar | 05.06.2011

Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei Naţionale pentru Management Modern în Educaţie, desfăşurată în perioada 27-29 noiembrie la Sinaia.

În condiţiile în care descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă o preocupare majoră a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, s-a iniţiat şi se desfăşoară o amplă campanie de informare pentru instituţiile educaţionale ce vor fi implicate în acest proces.

Astfel, Ministerul implementează în perioada 2009-2011 Proiectul “Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”, susţinut din fonduri europene şi desfăşurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC.

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scara naţională.

În cadrul proiectului, partenerii realizează acţiuni pentru informarea şi formarea categoriilor profesionale implicate în implementarea descentralizării, comunicând constant informaţii relevante despre descentralizare, la nivel naţional. În cadrul proiectului, va fi realizat un site oficial al descentralizării, se va crea o bibliotecă virtuală cu documente utile unui help desk eficient, se vor înfiinţa birouri de asistenţă la nivel central şi judeţean.

Beneficiarii proiectului, profesori din consiliile de administraţie ale şcolilor, membri ai consiliilor locale şi angajaţi ai inspectoratelor şcolare judeţene, vor participa la o serie de cursuri de formare pentru implementarea descentralizării. În urma acestor cursuri, persoanele participante vor acumula cunoştinţe în domeniul managementului educaţional şi aptitudini pentru identificarea şi promovarea de iniţiative în sprijinul şcolilor din comunitatea în care activează.

Până la această dată, în cadrul proiectului, s-au desfăşurat cursuri de formare cu aproximativ 420 consilieri locali membri în consiliile de administraţie ale şcolilor sau în comisiile de învăţământ, în cinci centre de formare din oraşele: Timişoara, Constanţa, Bucureşti, Iaşi şi Cluj.

Proiectul îşi propune ca, în final, în fiecare comunitate locală să existe persoane-resursă, instruite şi competente pentru a consilia instituţiile educaţionale, membrii administraţiei publice, opinia publică interesată, în spiritul unui management performant şi competitiv, pentru o mai bună gestiune educaţională, administrativă şi financiară a unităţilor de învăţământ din comunitate.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]