Obiective

Obiectivul general al proiectului :

Îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă şi a unor instrumente alternative pentru creşterea conştientizării schimbărilor de către entităţile interesate, conform Strategiei descentralizării învăţământului preuniversitar, reactualizată în 2008 si in 2009, conform noii Legi a Educatiei Nationale etc.

Acest proiect derulează activităţi destinate creşterii gradului de manifestare a autonomiei manageriale de tip descentralizat al unităţilor şcolare prin acordarea de orientare şi consiliere, precum şi acordării de sprijin în formarea personalului cu atribuţii de îndrumare şi control în aplicarea unor noi forme de management educaţional.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme de îmbunătăţire a învăţământului preuniversitar, inclusiv acţiuni inovatoare şi sprijin pentru dezvoltarea personalului în contextul descentralizării, formarea /dezvoltarea de reţele de comunicare pentru îmbunătăţirea managerială a funcţionării unităţii şcolare, pentru diseminarea bunelor practici şi pentru raportarea periodică a rezultatelor obţinute din monitorizarea competenţelor descentralizate.

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. Asigurarea serviciilor de consultanţă prin formarea unor categorii profesionale cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării (inspectori, membri ai Consiliilor de Administraţie ale şcolii, consilieri locali cu atributii in comisiile de invatamant si membri ai Consiliilor de Administratie din scoli, asistenţi ai birourilor de asistenţă - help desk).

2. Comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor(site www.edudescentralizare.ro).

3. Informarea şi comunicarea prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a unei baze de date pentru monitorizare

4. Acordarea de suport în domeniul descentralizării prin înfiinţarea unor structuri operaţionale (birouri de asistenţă) la nivel MECTS şi la nivel judeţean

5. Informarea în şcoli şi comunitate despre functionarea scolii in context descentralizat prin derularea unei campanii de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media.


In perioada 7-19 mai 2014 au loc înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2014

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2014

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2014

7.05.2014
Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]