Parteneri

Beneficiarii programului de formare din cadrul proiectului sunt:

Partener 1- DPPD-ASE -cursuri de formare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Academia de Studii Economice din Bucureşti (denumit în continuare D.P.P.D.) este o instituţie de stat abilitată să asigure pregătirea pedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru profesia de cadru didactic.

DPPD desfăşoară activităţi de cercetare şi învăţământ, funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România, este non-profit şi este subordonat direct Senatului ASE. Principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii DPPD în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta A.S.E.

Oferta curriculară a DPPD este adresată şi altor categorii de cursanţi. Prin alte categorii de cursanţi înţelegem orice categorie de absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, care dorind să intre în învăţământ, se înscrie la un curs postuniversitar de abilitare pedagogică sau pregătire managerială, în domeniul managementului educaţional.

Într-o descriere mai amplă aceste categorii sunt:

 • a. Cursuri postuniversitare:
  • - cadre didactice din învăţământul preuniversitar fără pregătire psiho-pedagogică
  • - cadre didactice din învăţământul universitar (preparator, asistent, lector, conferentiar) fără pregătire psiho-pedagogică
  • - absolvenţi de învăţământ superior care vor urma cariera didactică/vor deveni formatori
 • b. MANAGER XXI
  • - directori şi inspectori din învăţământul preuniversitar, precum şi cadre didactice care se pregătesc pentru ocuparea unei funcţii de conducere sau de îndrumare şi control
 • c. Pregătire periodică (formare continuă)
  • - profesori din învăţământul preuniversitar care doresc pregătire psiho-pedagogică pentru examenele de definitivat şi grad.

Activitatile la care DPPD-ASE participa in proiect

 • Furnizare de cursuri (prelegeri, aplicaţii, evaluare) cu scopul formării în domeniul MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL şi în domeniul COMUNICĂRII în vederea dobândirii competenţelor manageriale în contextul descentralizării în educaţie;
 • Eliberarea de documente care atestă formarea competenţelor în domeniul managementului educaţional (atestat sau adeverinţă)

Partener 2-The Red Point Iasi-IT

The Red Point este una dintre companiile de top in proiectarea, dezvoltarea si implementarea de solutii de management al afacerilor, solutii software dedicate, solutii destinate managementului universitar..

Compania detine un portofoliu bogat al Solutiilor de Business care acopera toate activitatile legate de dezvoltarea si implementarea acestora, avand experienta unor proiecte complexe:

 • SAP ERP, SAP Business All in One, SAP Business Warehouse, SAP Netweaver Portal

The Red Point s-a dedicat implementarii unor sisteme de management care sa:

 • certifice calitatea solutiilor si serviciilor informatice oferite
 • asigure confortul de a avea siguranta informatiei dobindite sau prelucrate

Suntem certificati pentru Sistemul de Management al Calitatii ISO:9001, Sistemul de management al Mediului ISO:14001 si Sistemul de Management al Securitatii ISO:27001.

Portofoliul de servicii include:

 • Optimizarea proceselor de afaceri
 • Implementarea de solutii de business
 • Dezvoltarea de software dedicat
 • Suport pentru identificarea nevoilor specifice de IT
 • Realizarea de studii de fezabilitate pe domeniul IT
 • Consultanta privind finantarea proiectelor de IT
 • Management de proiect

Partener 3- Agentia OSC Iasi- comunicare

Agenţia OSC – Oameni si Companii este o agenţie de comunicare specializată în proiectare, management relaţional si administrare de programe de comunicare directă.

Înfiinţată in anul 2000, Agenţia OSC a colaborat şi colaborează cu companii mari româneşti, companii multinaţionale, cu organizaţii non-guvernamentale, cu asociaţii de diferite tipuri, cu instituţii din administraţie ( primării, consilii judeţene şi agenţii guvernamentale).

Specificul Agenţiei OSC este comunicarea directă activă, fiind singura agenţie de comunicare din România, specializată în comunicare directă şi management relaţional cu grupuri de audienţă premium.

Comunicarea directă activă este un concept lansat în anul 2000 de fondatorul Agenţiei OSC, Cezar Caluschi, şi se bazează pe un model matricial de comunicare. Dintre principiile comunicării directe active fac parte personalizarea comunicării, sistematizarea şi programarea pe termen lung a comunicării personalizate. Sistemul matricial de comunicare activă este marca înregistrată.

Agenţia OSC proiectează şi implementează programe locale, regionale, naţionale sau internaţionale de comunicare directă cu diferite grupuri de audientă ale unei organizaţii. În cei 8 ani de activitate, Agenţia OSC a adunat o vasta experienţă în realizarea de programe de comunicare cu grupuri de audienţă din anumite domenii din România: Educaţie, Sănătate, Urbanism şi dezvoltare imobiliară, Administraţie publică locală şi centrala, Agricultură, Industria farmaceutică, Construcţii, Automobile, Industria alimentară, Imobiliare, Servicii publice, IT&C, Electronică, Iluminat,Târguri si expoziţii, Software, Echipamente termice.

Programe relevante de comunicare desfăşurate in domeniul educaţional

Programul EduManager: In anul 2007 Agenţia OSC a iniţiat programul naţional de comunicare directa EduManager. Acest program este destinat atât managerilor din domeniul educaţional din învăţământul pre-universitar, cat si celor din învăţământul universitar. Prin acest proiect, Agenţia OSC asigura o platforma integrata de comunicare la nivel naţional pentru sistemul educaţional din România.

Grupurile de audientă targetate în programul EduManager: Inspectori şcolari judeţeni, Directori de colegii, licee, scoli, grădiniţe, Rectori si prorectori, Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului, Parlamentari din comisiile de educaţie, Asociaţii profesionale si de reglementare, ONG-uri

Instrumente de comunicare utilizate în program:

 • www.edumanager.ro
  Singurul portal romanesc dedicat informaţiilor pentru managerii din educaţie. A fost lansat in decembrie 2007, iar in prezent are peste 2 000 de abonaţi din domeniul educaţional la Fluxul Săptămânal de Ştiri. (newsletter electronic)
 • Anuarul EduManager: 1.000 de exemplare (format A4)
  Prezentări de instituţii educaţionale si CV-uri de manageri
 • Conferinţele Naţionale pentru Management Modern in Educaţie – Secţiunea Preuniversitar şi Universitar (2 conferinţe anual)

Activitatile la care Agentia OSC SRL participa in proiect

 • Consultanţa pentru realizarea materialelor de prezentare ale proiectului şi supervizarea realizării acestora
 • Managementul distribuţiei materialelor de prezentare
 • Comunicare generală despre proiect cu toate grupurile din matricile de comunicare prevăzute în proiect
 • Asistența în comunicare pentru Asistenții/comunicatori ai biroului de asistență pe durata derulării proiectului

In perioada 7-19 mai 2014 au loc înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2014

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2014

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2014

7.05.2014
Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2012

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]