Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate ale obiectivului specific numărul 1

 • 1682 de persoane formate în domeniul descentralizării, pentru o mai bună funcţionare şi eficienţă la locul de muncă (unităţi de învăţământ, inspectorate, Consilii locale şi Primării ), respectiv inspectori, consilieri locali, membri ai Consiliului de Administraţie, precum şi asistenţi pentru birourile de asistenţă, care ar putea funcţiona suplimentar faţă de statutul lor de cadre didactice, câte 2 pe judeţ, într-un format care se va stabili.

Rezultatele anticipate ale obiectivului specific numărul 2

 • site-ul www.edudescentralizare.ro
 • oficiala digitala virtuală a descentralizării in educatie
 • baza de date pentru monitorizarea la nivel judeţean şi raportarea către organizaţia centrală despre desfăşurarea procesului de descentralizare la nivel naţional.

Rezultatele anticipate ale obiectivului specific numărul 3

 • ghiduri şi metodologii în domeniile descentralizării, care vor răspunde diverselor întrebări din domeniul gestionării şi administrării fondurilor, mobilităţii cadrelor, statutului lor şi raporturilor dintre şcoală şi mediul economic din comunitate.

Rezultatele anticipate ale obiectivului specific numărul 4

 • 42 de birouri de asistenţă tip HELP DESK în implementarea masurilor descentralizate în educație, al căror personal va acorda consultanţă pentru implementarea corectă şi eficientă a deciziilor descentralizate la nivel naţional.

Rezultatele anticipate ale obiectivului specific numărul 5

 • O campanie de informare asupra descentralizării la nivel naţional, când, prin îndeplinirea valorilor indicatorilor adiţionali propuşi în proiect, va creşte gradul de conştientizare a comunităţii asupra necesităţii unui raport şcoală- comunitate real şi eficient, manifestat printr-o administrare eficientă şi rezultate calitative la nivelul unităţii de învăţământ.De asemenea, se va organiza reţeaua de comunicare utilizabilă în mod durabil şi după terminarea proiectului şi a finanţării.

In perioada 7-19 mai 2014 au loc înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2014

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2014

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2014

7.05.2014
Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2012

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]