Grup ţintă

Grupul țintă vizat în proiect este constituit, pe de o parte, din personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, iar pe de altă parte, din membri ai Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ: cadre didactice și consilieri locali cu atributii in comisiile pentru educatie, invatamant si cultura.

Beneficiarii programului de formare din cadrul proiectului sunt:

 • 1000 de profesori membri ai Consiliilor de Administraţie din şcoli, din 41 de judeţe și Municipiul București;
 • 420 de consilieri locali cu responsabilități in comisiile pentru educație/membri ai Consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar din localităţi din 41 de judeţe și Municipiul București;
 • 126 de inspectori şcolari (inspectori școlari generali adjuncți, inspectori managementul resurselor umane şi inspectori de comunicare) din 41 de judeţe și Municipiul București;

Programul de formare derulat in proiect ii va abilita pe cursanţi în domeniul managementului unei unităţi de învăţământ în contextul comunităţii locale în domenii precum: managementul resurselor, managementul financiar, managementul organizaţiei şcolare, managementului strategic, parteneriatului dintre şcoală şi comunitate si îi va ajuta să promoveze iniţiative corecte în cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezintă si a Consiliilor de Administratie ale scolilor, devenind astfel persoane resursă la nivel local. In plus, din cadrul acestora, vor fi selectati consilieri si asistenti, care vor acorda consultanta in birouri judetene infiintate, pentru a oferi suport


In perioada 7-19 mai 2014 au loc înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2014

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2014

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2014

7.05.2014
Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

 1. Metodologia de concurs 2012

 2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

 3. Cerere de înscriere la concurs

 4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]