Noutăţi

Au început cursurile de IT şi comunicare pentru consilierii şi asistenţii suport în descentralizare | 25.07.2011

În perioada 8-9 iulie 2011, a avut loc prima etapă a cursurilor IT şi de comunicare, în cadrul proiectului Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Cursurile s-au desfăşurat în paralel în Iaşi şi în Bucureşti.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane - POS DRU. Proiectul este desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC.

În cadrul proiectului au fost organizate cursuri IT şi de comunicare pentru viitorii asistenţi care vor activa în birourile judeţene de asistenţă înfiinţate în proiect, care vor avea rol de comunicatori pe teme specifice descentralizării, vor comunica între ei, cu şcolile şi cu presa locală după un plan preconfigurat, vor avea sesiuni de informare în şcoli şi planuri personale de diseminare a informaţiilor din proiect în funcţie de nevoile şcolii din localitatea lor, vor fi persoane resursă folosind ghiduri şi metodologii aferente legislaţiei în vigoare pe tema descentralizării.

Cursul IT a constat în prezentarea aplicaţiei Help Desk, o soluţie informatică suport pentru rezolvarea problemelor legate de descentralizarea învăţământului.

Aplicaţia este realizată de The Red Point, partenerul din proiect care se ocupă cu implementarea unor sisteme de management al documentelor care să certifice calitatea soluţiilor şi serviciilor informatice oferite, precum şi cu asigurarea unui flux al comunicării direct şi eficient pentru rezolvarea situaţiilor neclare sau problematice care pot apărea în funcţionarea unei şcoli în context descentralizat, în diverse etape progresive de obţinere a autonomiei şcolii. Aplicaţia este disponibilă asistenţilor help desk pe bază de user şi parolă pe site-ul proiectului, www.edudescentralizare.ro.

Sistemul informatic este suportul propus de acest proiect pentru acordarea de consultanţă online pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Prin această platformă se urmăreşte comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor.

Aplicaţia Help Desk oferă instrumente unice de rezolvare a problemelor utilizatorilor din orice domeniu de activitate. Fiecare problemă si sesizare făcută primeşte un număr unic şi este monitorizată până la închiderea ei de către autor. Autorul problemei ştie în orice moment starea în care se găseşte aceasta (nealocată, în lucru, rezolvată, redeschisă, închisă). Utilizatorii aplicaţiei sunt atenţionati prin e-mail cu privire la orice schimbare intervenită în rezolvarea problemei.

Aplicaţia conţine următoarele module: secţiune publică, bibliotecă virtuală, gestiune ştiri şi întrebări frecvente, sesizări (adăugare sesizare / sesizările mele / repartizare sesizări / sesizări de rezolvat), discuţii, rapoarte, administrare aplicaţie.

Beneficiile aduse de aplicaţia Help Desk sunt: standardizarea comunicării între şcoli şi inspectorate judeţene pe de o parte şi a asistenţilor din cadrul ministerului educaţiei pe de altă parte, fluidizarea informaţiei care circulă între aceste instituţii, accesul facil la informaţii vitale derulării procesului de descentralizare, securitatea datelor introduse de utilizatori, supervizarea activităţii utilizatorilor de către asistenţii din cadrul ministerului prin intermediul modulului de raportare.

Cursul de Comunicare a fost susţinut de Agenţia OSC, partenerul pe comunicare în proiect.

Participanţii la curs au aflat detalii despre partea de planificare a comunicării, cum să realizeze un plan de comunicare şi instrumentele specifice pe care le au la dispoziţie: comunicatul de presă tradiţional versus online şi platforme web. Au participat la probe practice de identificare a greşelilor din comunicatele de presă învăţând care sunt regulile de urmat în redactarea unui comunicat corect, atât pentru instituţiile tradiţionale de presă cât şi pentru cele moderne, online.

Asistenţii în descentralizare vor ocupa un rol central şi determinant în informarea publicului ţintă cu privire la procesul de descentralizare, fiind principalii diseminatori de informaţii. În cadrul cursului au fost identificate publicurile ţintă şi s-a discutat despre modalităţile cele mai potrivite de comunicare cu acestea.

Cele două cursuri se doresc a fi un sprijin pentru formarea / dezvoltarea de reţele de comunicare în vederea îmbunătăţirii manageriale a funcţionării unităţii şcolare, pentru diseminarea bunelor practici şi pentru raportarea periodică a rezultatelor obţinute din monitorizarea competenţelor descentralizate. Cursurile vor continua în perioada 15-16 iulie în Iaşi şi Bucureşti în paralel şi pe 29-30 iulie în Bucureşti.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Au început cursurile de IT şi comunicare pentru consilierii şi asistenţii suport în descentralizare”
25.07.2011
În perioada 8-9 iulie 2011, a avut loc prima etapă a cursurilor IT şi de comunicare, în cadrul proiectului Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Cursurile s-au desfăşurat în paralel în Iaşi şi în Bucureşti. [...]
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]